Oι Υπηρεσίες μας

Λογιστικά-Φοροτεχνικά
Φορολογικές Δηλώσεις
Συμβουλευτική Επιχειρήσεων
Οικονομοτεχνικές Υπηρεσίες
Αναπτυξιακά-Επιδοτούμενα προγράμματα
Κατάρτιση Business Plan-Marketing Plan


Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

Εβαλαν «λουκέτο» 180.000 επιχειρήσεις μέσα στο 2009!!!

Tης Μανταλένας Πίου

Από το 2009 όλοι οι δείκτες της επιχειρηματικότητας επιδεινώνονται και γύρω στα 180.000 άτομα διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Τα ευρήματα ανήκουν στην έρευνα «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2009-2010, Αναζητώντας διέξοδο από την κρίση» που ανακοίνωσε χθες το ΙΟΒΕ. Πρόκειται για έρευνα που διεξάγεται κάθε χρόνο, στο πλαίσιο της αντίστοιχης διεθνούς έρευνας GEM.

Oπως προκύπτει από την έρευνα, που αφορά στο 2009, περίπου το 17% του ενεργού πληθυσμού, από 18 ως 64 ετών, δήλωσαν ότι σκοπεύουν να εισέλθουν στον επιχειρηματικό στίβο μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό της τελευταίας πενταετίας, που το ΙΟΒΕ αποδίδει, όμως, στις δυσμενείς εξελίξεις στην εγχώρια αγορά εργασίας.
Παράλληλα, χαμηλότερο, στο 8,8% που αντιστοιχεί σε περίπου 610.000 άτομα, έναντι 9,9% του 2008, είναι το ποσοστό εκείνων που το 2009 ήταν στα αρχικά στάδια έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το 2010 το ποσοστό αυτό μειώνεται ραγδαία στο 5,5%, περίπου 200.000 άτομα λιγότερο. Από την άλλη πλευρά οι καθιερωμένοι επιχειρηματίες, δηλαδή εκείνοι που είναι ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες μίας επιχείρησης που λειτουργεί τουλάχιστον 3,5 χρόνια, αυξάνονται το 2009 με το σχετικό ποσοστό να φτάνει στο υψηλότερο σημείο της πενταετίας, το 15,1%.
Εβαλαν «λουκέτο» 180.000 επιχειρήσεις μέσα στο 2009
Οσον αφορά στους επιχειρηματίες που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους το 2009, περίπου 180.000 άτομα, ως κύρια αιτία το 45,7% εξ αυτών προβάλλουν την έλλειψη επαρκούς κερδοφορίας.
Η ρηχότητα, η εσωστρέφεια και η μικρή συμβολή στην απασχόληση παραμένουν βασικά χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Το 2009 ένας στους τέσσερις επιχειρηματίες αρχικών σταδίων δήλωνε ως βασικό κίνητρο την ανάγκη, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό την προηγούμενη χρονιά ήταν 33,4%. Η ανάγκη, φαίνεται ότι στην Ελλάδα, είναι εντονότερο κίνητρο για τη δημιουργία μίας επιχείρησης απ' ότι στην Ευρώπη, όπου ο μέσος όρος δεν ξεπερνά το 17%
Συνδυασμός
Οσον αφορά την επιχειρηματικότητα ευκαιρίας ο σχετικός δείκτης διευρύνεται και προσεγγίζει το 47%, έναντι 39% το 2008. Πρέπει να σημειωθεί, όμως, ότι το 27% των νέων επιχειρηματιών δηλώνει ως κίνητρο τον συνδυασμό ανάγκης και ευκαιρίας.
Το 2009 το 42% των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων που εντόπισε η έρευνα δεν απασχολεί άλλο άτομο. Το υπόλοιπο ποσοστό δηλώνει ότι απασχολεί ένα άτομο ακόμα και το 43% να προσφέρει εργασία κατά την ίδρυσή του το πολύ σε 5 άτομα.
Αποθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα σε σχέση με το βαθμό καινοτομίας του προϊόντος: To ποσοστό των επιχειρηματιών που δηλώνουν ότι τα προϊόντα-υπηρεσίες που θα προσφέρουν είναι εντελώς νέα, υποχωρεί στο 13,1% και είναι το χαμηλότερο του μέσου όρου των χωρών της Ευρώπης (16,7%) αλλά και του συνολικού μέσου όρου των χωρών του GEM (17,2%).
Το 6,6% των επιχειρήσεων έχει ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα, με τουλάχιστον τα 3/4 των πελατών εκτός συνόρων. Παρά το διαχρονικά έντονα λιανεμπορικό χαρακτήρα της μέσης ελληνικής επιχείρησης η μεταποίηση τονώνεται το 2009. Ταυτόχρονα τα 3/4 των επιχειρήσεων με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό δραστηριοποιούνται στον δευτερογενή τομέα. Φτωχές είναι οι επιδόσεις των νέων εγχειρημάτων σε όρους τεχνολογίας και μόνον η μία στις τρεις δηλώνει πως χρησιμοποιεί σχετικά νέες τεχνολογίες, με την έννοια ότι έχουν εμφανιστεί τα τελευταία 1-5 χρόνια στην αγορά.
Φιλοδοξία και φόβος
Εξάλλου οι Ελληνες επίδοξοι επιχειρηματίες μπορεί να κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις του GEM, όσον αφορά στην αυτοπεποίθηση και τις ικανότητες που δηλώνουν ότι έχουν, ταυτόχρονα, όμως, εμφανίζονται υψηλά στην παγκόσμια κατάταξη και όσον αφορά τον φόβο της αποτυχίας. Το επίπεδο εκπαίδευσης έχει αποδειχθεί πως λειτουργεί αντιστρόφως ανάλογα της εμφάνισης φόβου για την αποτυχία. Ετσι, το υψηλότερο ποσοστό των Ελλήνων επιχειρηματιών που δηλώνει ότι ο φόβος της αποτυχίας έχει σημαντικές επιπτώσεις στις επιχειρηματικές του αποφάσεις έχει ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ μικρότερος είναι ο φόβος στους κατόχους πανεπιστημιακού διπλώματος.
Τέλος, το κεφάλαιο εκκίνησης καταβάλλεται συνήθως από την οικογένεια και όχι από τράπεζες ή άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς.
ΕυκαιρίαΓια την επι-χειρηματικότητα ευκαιρίας ο σχετικός δείκτης διευρύνεται και προσεγγίζει το 47%, έναντι 39% το 2008. Πρέπει να σημειωθεί, όμως, ότι το 27% των νέων επιχει-ρηματιών δηλώνει ως κίνητρο τον συνδυασμό ανάγκης και ευκαιρίας.
ΠροσωπικόΤην προηγούμενη χρονιά το 42% των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων που εντόπισε η έρευνα δεν απασχολεί άλλο άτομο. Το υπόλοιπο ποσοστό δηλώνει ότι απασχολεί ένα άτομο ακόμα και το 43% να προσφέρει εργασία κατά την ίδρυσή του το πολύ σε 5 άτομα.
ΚαινοτομίαTo ποσοστό των επιχειρηματιών που δηλώνουν ότι τα προϊόντα - υπηρεσίες που θα προσφέρουν είναι εντελώς νέα, υποχωρεί στο 13,1% και είναι το χαμηλότερο του μέσου όρου των χωρών της Ευρώπης (16,7%) αλλά και του συνολικού μέσου όρου των χωρών του GEM (17,2%)

Πηγή: imerisia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: