Oι Υπηρεσίες μας

Λογιστικά-Φοροτεχνικά
Φορολογικές Δηλώσεις
Συμβουλευτική Επιχειρήσεων
Οικονομοτεχνικές Υπηρεσίες
Αναπτυξιακά-Επιδοτούμενα προγράμματα
Κατάρτιση Business Plan-Marketing Plan


Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014

Προθεσμίες για φορολογικές δηλώσεις, δήλωση Ε9 και αίτηση Α21 (οικογενειακά επιδόματα) – Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής.Επιμέλεια: Καμμένος Λ. Παναγιώτης , Λογιστής-Φοροτεχνικός, Οικονομολόγος ΜSc

Παράταση δόθηκε πριν λίγες μέρες τόσο για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων Οικ. Έτους 2014 (χρήση 2013) όσο και για την υποβολή της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης Ε9 2014 (περιουσιακή κατάσταση την 1/1/2014).
Η παράταση δόθηκε μέχρι τις 14/7 αλλά ο ρυθμός υποβολής των δηλώσεων αμέσως μετά την ανακοίνωση της παράτασης μειώθηκε περαιτέρω.
Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι την προηγούμενη Πέμπτη 26/6 μία μέρα πριν την ανακοίνωση της παράτασης είχαν υποβληθεί 198.000 φορολογικές δηλώσεις. Την Παρασκευή όταν ανακοινώθηκε η νέα προθεσμία υποβλήθηκαν 157.000 δηλώσεις, τη Δευτέρα 118.000, την Τρίτη 105.000, την Τετάρτη 104.000 και σήμερα 4/7 ως αυτήν ώρα μόλις 44.000 δηλώσεις.
Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 4.580.000 φορολογικές δηλώσεις επί συνόλου 5,8 εκατομμυρίων.
Να τονίσουμε ότι η πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος (όσοι έχουν φόρο πάνω από 300 ευρώ-3 δόσεις) λήγει στις 30/7 ανεξάρτητα του πότε θα υποβληθεί η δήλωση . Όλοι οι φορολογούμενοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την δήλωσή τους μέσω taxis ακόμα και αν δεν έχουν καθόλου εισοδήματα ή έχουν μόνο εισοδήματα που δεν φορολογούνται (π.χ άνεργοι, ΑΜΕΑ κ.α).
Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ε9
Tην δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ε9 του 2014 πρέπει να την υποβάλουν όσοι φορολογούμενοι είχαν κατά τη διάρκεια του 2013 μεταβολές στα στοιχεία των ακινήτων τους, τα οποία είχαν δηλώσει με προηγούμενα Ε9, για τα έτη 2005-2013.
Οι φορολογούμενοι αυτοί πρέπει να εισέλθουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ε9 στο taxis, και να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες, ανάλογα με τις μεταβολές που είχαν στην περιουσιακή τους κατάσταση:
  • Να δηλώσουν κάθε νέο ακίνητο που απέκτησαν το 2013, είτε με αγορά, είτε με κληρονομιά, είτε με δωρεά, είτε με γονική παροχή.
  • Να διαγράψουν κάθε ακίνητο, το οποίο πώλησαν ή μεταβίβασαν με δωρεά ή γονική παροχή, κατά τη διάρκεια του 2013.
  • Να δηλώσουν κάθε άλλη μεταβολή που επήλθε το 2013 σε επιμέρους πληροφοριακά δεδομένα ήδη δηλωθέντων ακινήτων (στα τετραγωνικά μέτρα των επιφανειών, στα ποσοστά συνιδιοκτησίας, στο είδος του εμπράγματου δικαιώματος κ.λπ.).
  • Να δηλώσουν αν έχουν τακτοποιήσει ή νομιμοποιήσει ημιυπαίθριους χώρους ή αυθαίρετα, στην περίπτωση που δεν έχουν αναγράψει τις αλλαγές αυτές σε προηγούμενες δηλώσεις Ε9.
Προσοχή: Οι φορολογούμενοι οι οποίοι, κατά τη διάρκεια του 2013, δεν είχαν μεταβολές στα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τους δεν χρειάζεται να υποβάλουν φέτος δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ε9.

Οικογενειακά επιδόματα (Α21)
Η αίτηση Α21 για τα οικογενειακά επιδόματα 2014 μπορεί να υποβληθεί μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Για όσους υπέβαλλαν την αίτηση μέχρι τις 30 Ιουνίου η καταβολή της δεύτερης δόσης θα γίνει στις 18 Ιουλίου σύμφωνα με ανακοίνωση του Διοικητή του ΟΓΑ.
Όσοι υποβάλλουν την αίτηση μετά από αυτή την ημερομηνία θα λάβουν την δεύτερη δόση στην επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή από τον ΟΓΑ.
Πρόστιμα μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής.
Επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ για μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογικής δήλωσης από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου.
Πρόστιμο 100 ευρώ θα καταβάλλεται επίσης και για κάθε άλλη παράβαση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικών δηλώσεων, μη ανταπόκρισης σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων ή μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης παρακρατούμενων φόρων, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορολογούμενος δεν έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων.

Πρόστιμο ύψους 250 ευρώ για υπόχρεους με απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για υπόχρεους με διπλογραφικά βιβλία θα επιβάλλονται όταν δεν υποβάλλονται ή υποβάλλονται εκπρόθεσμα φορολογικές δηλώσεις ή δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων, όταν δεν ανταποκρίνεται ο φορολογούμενος σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων, ή όταν δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβή φορολογικά στοιχεία.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή των δηλώσεων και της αίτησης Α21 περάστε από το γραφείο μας στη Χρ. Λαναρά 11 στη Νάουσα ή μπείτε στην σελίδα μας www.naoussa-taxis.gr.

Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014

Υποχρεώσεις των αγροτών που θα τηρήσουν βιβλία εσόδων-εξόδων.Επιμέλεια: Καμμένος Λ. Παναγιώτης , Λογιστής-Φοροτεχνικός, Οικονομολόγος ΜSc


Οι αγρότες που, από 1.1.2014, εντάσσονται σε τήρηση βιβλίων και υπάγονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.:

1. Υποχρεούνται να εκδίδουν δικαιολογητικό έγγραφο για την αποστολή, παράδοση ή διακίνηση των προϊόντων τους, με σκοπό την πώληση, εφόσον δεν εκδίδονται άμεσα με την αποστολή, την παράδοση ή τη διακίνηση των προϊόντων φορολογικά στοιχεία αξίας (απόφαση
ΠΟΛ.1286/31.12.2013).

2. Εκδίδουν τιμολόγιο για τις πωλήσεις των προϊόντων τους σε άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών ή πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του
Κ.Φ.Α.Σ. (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ.).

3. Εκδίδουν αποδείξεις λιανικών συναλλαγών με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού (φορολογικής ταμειακής μηχανής) για τις πωλήσεις των προϊόντων τους σε ιδιώτες από επαγγελματική τους εγκατάσταση. Για τις πωλήσεις σε ιδιώτες που πραγματοποιούνται εκτός της επαγγελματικής τους εγκατάστασης δεν απαιτείται η χρησιμοποίηση φορολογικού μηχανισμού (φορολογικής ταμειακής μηχανής) για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών και μπορεί να εκδίδονται χειρόγραφες αθεώρητες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών (αποφάσεις
ΠΟΛ.1288/31.12.2013 και ΠΟΛ.1001/31.12.2013).
Επισημαίνεται ότι, οι υπόψη αγρότες που πωλούν τα προϊόντα παραγωγής τους από λαϊκές αγορές εφαρμόζουν τα οριζόμενα στην απόφαση ΠΟΛ.1065/18.5.2010, εκδίδουν δηλαδή τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για τις πωλήσεις των προϊόντων τους με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού (φορολογικής ταμειακής μηχανής).

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δείξουν οι αγρότες που θα υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς στα παρακάτω:

1. Στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί μετά την 1.1.2014 τιμολόγια αγοράς (αγροτικών προϊόντων) από αντισυμβαλλόμενους προς αγρότες, οι οποίοι από 1.1.2014 εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. και δεδομένου ότι αυτοί πρέπει να εκδίδουν τιμολόγια (πώλησης) με Φ.Π.Α., πρέπει το αργότερο μέχρι τις 15.2.2014, για τους υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και μέχρι 20.3.2014 για τους υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων να εκδοθούν πιστωτικά τιμολόγια από τους αντισυμβαλλόμενους και τιμολόγια (πώλησης) από τους αγρότες, με ημερομηνία έκδοσης μέχρι 31.1.2014 ή 28.2.2014, ανάλογα με το αν ο αγρότης είναι υπόχρεος σε διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία, αντίστοιχα. 

2. Στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί τιμολόγια για την πώληση προϊόντων από τους αγρότες, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κ.Φ.Α.Σ., προς αντισυμβαλλόμενους, οι οποίοι (αγρότες) από 1.1.2014 εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. και δεδομένου ότι αυτοί πρέπει να εκδίδουν τιμολόγια (πώλησης) με Φ.Π.Α., θα πρέπει το αργότερο εντός των προθεσμιών που προσδιορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο να εκδώσουν συμπληρωματικά τιμολόγια προς τους αντισυμβαλλόμενους για τη χρέωση του Φ.Π.Α.

Η μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς γίνεται στη ΔΟΥ με δήλωση μεταβολής εργασιών μέχρι 15.2.2014, για τους υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και μέχρι 20.3.2014 για τους υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων.

Για περισσότερες πληροφορίες περάστε από το γραφείο μας στη Χρ. Λαναρά 11 στη Νάουσα.
Λογιστικό-Οικονομοτεχνικό γραφείο
Συμβουλευτική Επιχειρήσεων  "naoussa-taxis"
www.naoussa-taxis.gr, Tηλ./Fax: 2332057089

Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013

Τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων για τους αγρότες από 01/01/2014.Επιμέλεια: Καμμένος Λ. Παναγιώτης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Οικονομολόγος MSc

  
  Σύμφωνα με το  Νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (πρώην Κώδικας Βιβλίων Στοιχείων) από τις αρχές του 2014 οι αγρότες θα πρέπει να διατηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων (απλογραφικά). Πρόκειται για μία νέα σελίδα στη φορολογική πραγματικότητα των αγροτών, η οποία αποσκοπεί στη φορολόγησή τους, όχι πλέον με τη στρεμματική τους απόδοση, αλλά με καθαρά λογιστικά κριτήρια. Με την τροποποίηση του φορολογικού καθεστώτος οι αγρότες θα αντιμετωπίζονται πλέον ως επιχειρηματίες.
 Έτσι από το 2014 καταργείται ο τεκμαρτός προσδιορισμός του γεωργικού εισοδήματος με βάση τις ελάχιστες αντικειμενικές τιμές ανά είδος προϊόντος και ζώου που προσδιόριζε κάθε χρόνο το υπουργείο Οικονομικών. Ακόμη καταργείται και το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ και έτσι το καθαρό γεωργικό εισόδημα που θα δηλωθεί το 2015 (εισοδήματα 2014) θα φορολογηθεί ολόκληρο με 13%, από το πρώτο ευρώ. Για την χρήση όμως του 2013 (Οικ. Έτος 2014) όλοι οι αγρότες θα φορολογηθούν σύμφωνα με την κλίμακα φορολόγησης των μισθωτών.
 Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μέσα στον Ιανουάριο, όλοι οι αγρότες (με λίγες εξαιρέσεις) θα πρέπει να δηλώσουν έναρξη εργασιών στην εφορία, να διατηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων και να καταθέτουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ όπως όλες οι επιχειρήσεις. Επίσης, θα πρέπει πλέον να εκδίδουν τιμολόγια όταν πωλούν αγροτικά προϊόντα, να παίρνουν τιμολόγια όταν θα αγοράζουν λιπάσματα, φυτοφάρμακα και αγροεφόδια ώστε να μπορούν να περάσουν ως έξοδα τα χρήματα που έδωσαν. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι κάθε φορά που θα θελήσουν να μεταφέρουν τα προϊόντα τους θα εκδίδουν δελτία αποστολής υποχρεωτικά. (π.χ τα σταφύλια για το οινοποείο). Ακόμα, οι αγρότες θα προκαταβάλλουν και φόρο 55% για το επόμενο έτος, όπως ακριβώς ισχύει για επιχειρήσεις και επιτηδευματίες.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες που έχουμε συλλέξει αναμένεται να υπάρξουν περιορισμένες εξαιρέσεις από την τήρηση βιβλίων και θα αφορούν κυρίως όσους αποκτούν εισοδήματα της τάξης μέχρι και 3.000-5.000 ευρώ το χρόνο.
Αναμένουμε ωστόσο να δούμε τις επόμενες ημέρες την τελική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών για τις πιθανές εξαιρέσεις που ίσως ισχύσουν για κάποιες κατηγορίες αγροτών και θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

Αναλαμβάνουμε την πλήρη τήρηση των βιβλίων εσόδων-εξόδων και όλη την φορολογική-λογιστική  εργασία για  όλους τους αγρότες της περιοχής μας σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές αντιλαμβανόμενοι την δύσκολή οικονομικά συγκυρία που βρίσκεται η χώρα μας.

Για περισσότερες πληροφορίες περάστε από το γραφείο στη Χρ. Λαναρά 11 στη Νάουσα ή τηλεφωνήστε μας στο 2332057089.
Λογιστικό-Οικονομοτεχνικό Γραφείο
Συμβουλευτική Επιχειρήσεων “naoussa-taxis
Καμμένος Λ. Παναγιώτης
Facebook: Naoussa-taxis

Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2013

Η επιχειρηματική και οικονομική επικαιρότητα από το Λογιστικό γραφείο "naoussa-taxis".

Επιμέλεια: Καμμένος Λ. Παναγιώτης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Οικονομολόγος MSc

Aυτή την περίοδο τρέχουν οι αιτήσεις ηλεκτρονικά για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης με επιδότηση 0,35 ευρώ/λίτρο και οι αιτήσεις για τα οικογενειακά επιδόματα μέσω του εντύπου Α21 που φτάνουν μέχρι και 40 ευρώ/μήνα/τέκνο και 500 ευρώ/έτος/τέκνο για τρίτεκνους και πολύτεκνους.
Σε επίπεδο επιχειρηματικότητας τρέχει μέχρι 16/12/2013 το τοπικό πρόγραμμα Leader που παρέχει επιδοτήσεις μέχρι και 100% σε περιοχές του κάμπου της Ημαθίας.Το πρόγραμμα πρέπει να το εκμεταλευτούν τόσο οι ιδιώτες όσο και οι Δήμοι της Ημαθίας προκειμένου να αναδείξουν ιστορικά μνημεία και αξιοθέατα, να δημιουργήσουν χώρους άθλησης σε υποβαθμισμένες περιοχές, να προβάλλουν και να προωθήσουν γενικότερα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής και να συμβάλλουν έτσι στην πολυπόθητη ανάπτυξη που έχει ανάγκη η περιοχή μας.
Επίσης πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν οι προκηρύξεις για δύο σημαντικά προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας. Το πρώτο με τον τίτλο "Καινοτομική Επιχειρηματικότητα Νέων" θα επιδοτεί με 10.000 ευρώ νέους ηλικίας μέχρι 35 ετών οι οποίοι θα θελήσουν να αναπτύξουν την δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα με έμφαση στην καινοτομία (π.χ τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας,"πράσινες τεχνολογίες" ,εφαρμογές ψηφιακής τεχνολογίας κ.α).
Το δεύτερο πρόγραμμα με τον τίτλο "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" θα δώσει ώθηση στην αγροτική ανάπτυξη της περιοχής μας και θα αφορά νέους αγρότες μέχρι 40 ετών. Θα δοθούν επιδότησεις έως 20.000 ευρώ σε 6.000 περίπου δικαιούχους νέους αγρότες σε όλη τη χώρα.
Όσον αφορά νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν την Τετάρτη στο site του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) τα προσωρινά αποτελέσματα του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας για 10.000 θέσεις εργασίας Υ.Ε γενικών καθηκόντων και έπεται και συνέχεια με άλλες 30.000 θέσεις εργασίας αυτή τη φορά για απόφοιτους Λυκείου και πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ. Προϋπόθεση συμμετοχής στα παραπάνω προγράμματα είναι η κατοχή κάρτας ανεργίας.Περισσότερες πληροφορίες για τα τρέχοντα και αναμενόμενα αναπτυξιακά-επιδοτούμενα προγράμματα θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

Το γραφείο μας σας ενημερώνει καθημερινά τόσο μέσω μέσω της ιστοσελίδας μας naoussa-taxis.gr όσο και των σελίδων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook: Naoussa-taxis , Τwitter: Kammenos Panagiotis) για όλα τα τρέχοντα οικονομικά, φορολογικά και επιχειρηματικά νέα, για νέες θέσεις εργασίας και αναλαμβάνει την σύνταξη και υποβολή επιχειρηματικών σχεδίων για την ένταξή σας σε επιδοτούμενα-αναπτυξιακά προγράμματα. Επίσης σας παρέχουμε ενα μεγάλο εύρος οικονομικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και εργαλείων που θα βοηθήσουν τόσο εσάς όσο και τις επιχειρήσεις σας να ξεπεράσετε τα προβλήματα που έχουν ανακύψει σε αυτή την δύσκολη οικονομικά συγκυρία και να αναδείξετε τα συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της επιχείρησής σας.
Μείνετε συντονισμένοι...!!!!


Επισκεφτείτε το γραφείο μας στη Χρ. Λαναρά 11, στη Νάουσα ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2332057089. Είμαστε στη διαθεσή σας να σας εξυπηρετήσουμε άμεσα και αξιόπιστα.
Λογιστικό-Οικονομοτεχνικό Γραφείο, Συμβουλευτική Eπιχειρήσεων "naoussa-taxis".

Site: www.naoussa-taxis.gr-
Like us on facebook: Naoussa-taxis
Follow us on twitter: Kammenos Panagiotis
LinkedIn: Παναγιώτης Καμμένος

Η οικονομία και η φορολογία on-line, από τη Νάουσα σε όλο τον κόσμο...!!!